De HAZID gevaren identificatie

Gevarenidentificatie omvat drie belangrijke aspecten, namelijk identificatie van het gevaar, de oorzaak en het gevolg. Een team van deskundigen gaat een aantal maatregelen formuleren om een probleem aan te pakken. Maatregelen kunnen bedoeld zijn om een gevaar direct te reduceren. Ook kunnen ze zijn gekoppeld aan een latere fase van een project, bijvoorbeeld het uitvoeren van een specifieke project RI&E of een HAZOP.

RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie)

Met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.


HAZOP (Hazard and Operability Analysis)

Het doel van een HAZOP is het beheersbaar maken van risico's. Dit wordt onder leiding van een ervaren voorzitter uitgevoerd door een multidisciplinair team en wordt toegepast op bijvoorbeeld een chemisch/fysisch proces of op het uitvoeren van handelingen.


 • Door vroegtijdig in uw project een eerste HAZID sessie uit te voeren krijgt u een overzicht van alle gevaren die uw project met zich mee brengen. U weet dan exact wat u in de diverse fases van het project dient op te leveren. Een HAZID kan voorkomen dat specifieke gevaren onvoldoende zijn geborgd tijdens het verloop van het project. Hierdoor voorkomt u mogelijk onnodige vertraging wat aanzienlijke kosten met zich mee kan brengen.

  Industrie
  Team
  Structuur
  Focus

Onze werkwijze

Wanneer we binnen Incontroll benaderd worden voor het uitvoeren van een HAZID, HAZOP of andere veiligheidsstudie plannen we met u een afspraak om een algemeen beeld te verkrijgen van uw project. Vanuit de door u verstrekte informatie zetten we gezamenlijk met u een plan uit om een HAZID sessie uit te voeren.

We bepalen gezamenlijk met de Project Manager:

 • Het te doorlopen traject
 • De globale scope van het project
 • Het bepalen van de hoofdgroepen
 • Het team die deel zou moeten nemen aan de HAZID
 • De inleiding van de sessie (inleidende presentatie)
 • Het verloop van de HAZID
 • De review
 • De goedkeuring
 • De rapportage

Onze voorkeur gaat uit van een HAZID sessie van maximaal 4 uur achtereen (1 dagdeel). En indien nodig een vervolgsessie op een andere dag. Onze ervaring is wanneer een HAZID sessie langer duurt als 4 uur is de concentratie binnen de groep veelal sterk verminderd.

De ervaren HAZID begeleiders van Incontroll verzorgen het gehele traject voor u.

Waarom een HAZID niet zelf uit te voeren?Het komt voor dat een organisatie de hazid zelf uit wil voeren. Wanneer men de juiste ervaring en achtergrond heeft is dit uiteraard een mogelijkheid. Echter, men mist op dat moment de onafhankelijkheid van de externe HAZID begeleider.

Een onafhankelijk HAZID begeleider:

 • Heeft brede kennis opgedaan bij diverse opdrachtgevers
 • Is de gangmaker en ervaren voor groepen te spreken
 • Kan out-of-the-box denken
 • Is de luis in de pels om kritische vragen te stellen
 • Is Haarlemmer olie
 • Weet op de rem te trappen wanneer dat nodig is
 • Weet gas te geven wanneer dat nodig is
 • Stimuleert de brainstormsessie
 • Behoud het respect binnen de groep

Wat kunnen we verder voor uw project betekenen.

Incontroll is uw partner in het voortraject van uw project. Door vroegtijdig de gevaren te identificeren voorkomt men ongeregeldheden tijdens de uitvoering. Onze expertise is vooral gericht op het vaststellen van gevaren in een vroeg stadium van het project en van daaruit te bepalen wat de verdere stappen zijn die nodig zijn om het project veilig en zonder vertraging te doorlopen.

Enige vervolgstappen die mogelijk naar voren komen zijn:

 • Het uitvoeren van een HAZOP
 • Het opstellen van een project specifieke RI&E
 • Het maken van TRA’s
 • Het vrijgeven van werkvergunningen
 • Het houden van startwerkmomenten
 • Het opstellen en uitvoeren van specifieke veiligheidsmomenten (bv Toolbox)
 • Het uitvoeren van Audits
 • Het uitvoeren van werkplekinspecties
 • Aanspreekpunt voor Handhavers van het ministerie of provincie
 • Het organiseren van locatiebeveiliging
 • Ondersteuning in de ketenaansprakelijkheid
 • Ongeval onderzoek
 • Omgevingsmanagement / BLVC
 • Advies en training
 • VARIO Software voor beheer ISO 9001 of VCA
 • Certificering ISO 9001 of VCA

Contact

Neem contact op met een van onze medewerkers via 0800 320 0 320, of het contactformulier invullen. U kan ons hazid team ook rechtstreeks benaderen via info@hazid.nl, u heeft dan direct contact met een van onze HAZID begeleiders.